KRISTIANSTAD

Energimätningar drar ut på tiden

De så kallade energideklarationerna av flerfamiljshus kommer inte att vara klara i tid. Det menar bland annat Anticimex i Kristianstad, ett företagen som gör mätningarna.

En energibesiktning går till så att man kontrollerar hur mycket energi som ett hus verkligen använder. Vattenanvändning, ventilationssystem, värmesystem, isolering med mera ses över för att klargöra om det går att minska energianvändningen. Sen lämnas förslag till fastighetsägaren på vad man kan göra för åtgärder för att sänka sin energiförbrukning.

Senast den 31 december i år ska alla hyreshus, bostadshus, uthyrningsfastigheter och alla kommunala fastigheter som till exempel skolor vara energideklarerade av en auktoriserad firma.

Jim Fäldth är driftschef på det kommunala bostadsbolaget Kristianstadsbyggen med runt 9000 lägenheter i Kristianstad. Han menar på att tidsplanen var orimlig redan när regeringsbeslutet om energideklarationen kom 2006.