Bioenergi ny klimatbov?

Den positiva klimateffekt man får av att använda bränslen från bioenergi kan ätas upp av att det bildas mer lustgas när biomassan odlas. Lustgas är nämligen en stark växthusgas och även om vi släpper ut mycket mindre av den än av koldioxid så får den ganska stor effekt. Åsa Klemedtsson, klimatforskare vid Göteborgs universitetj menar att detta gör eu:s miljömål svåra att nå.

– Det är ju det som är risken med lustgas, att det kanske inte blir någon vinst av att använda veteetanol till exempel, eller rapsdiesel.

Lustgas är en av de starkaste växthusgaserna som bidrar till att höja temperaturen i atmosfären. Den är 300 gånger kraftfullare än koldioxid. Gasen bildas naturligt, men också när vi odlar växter i jordbruk. Kväve är, vid sidan av syre, det som ingår i lustgas och det är kväve från gödslet som kan bli till lustgast tillsammans med syre.

Satsning kan motverka sitt syfte

Nu oroar sig klimatforskarna för att politikerna som vill minska växthusgaserna genom mer biobränslen, i stället spär på växthuseffekten, efterom odlingen av biobränslet avger så mycket lustgas. Beräkningar som nobelpristagaren Paul Crutzen gjorde tidigare i år visade att utsläppen globalt är 3-5 gånger större än man tidigare hade trott.

Biodiesel och etanol från spannmål ger lustgas

Värst på att släppa ut lustgas är odling av raps som man kan använda till att göra biodiesel. Sådan odling finns i Sverige, men bättre vore att satsa på att göra biobränsle av ved och skogsavfall, tycker Åsa Klemedtsson.

– Man pratar om att göra bilbränsle från ved. Det fungerar inte dag, det är på forskningsstadiet, men det skulle kunna fungera bättre. Det bli mindre lustgas från skogsråvara än det blir från åkermark, säger Åsa Klemedtsson.

Katarina Franck