ronehamn

Fiskrens till miljööverdomstolen

Fiskfabriken Swe-Dan Seafood i Ronehamn har överklagat miljödomstolens beslut att inte få dumpa sitt avfall efter sin fiskhantering i havet.

Swe-Dan Seafood i Ronehamn fryser in och paketerar skarpsill för export. Fisken fryses in hel. Företaget anser att deras avfall bara består av havsvatten som det legat fisk i och att det inte kan vara miljöfarligt.

Naturvårdsverket däremot tycker att fiskfabrikens avfall är farligt för hälsa och miljö och har sagt nej till att ge Swe-Dan Seafood dispens för att släppa ut avfallet direkt i havet.

Nu ska miljööverdomstolen få ta ställning till fiskfabrikens verksamhet.