Antibiotika näring för bakterier

Bakterier kan inte bara vara motståndskraftiga mot antibiotika, utan till och med helt livnära sig på våra mediciner, vilket överraskar forskarna bakom de nya fynden.

Som tur är så finns det inga sjukdomsalstrande bakterier bland de 11 funna antibiotikaätarna. De lever i jorden dit rester av den antibiotika som människor och djur äter ofta når. Men flera av dem är nära besläktade med bakterier som kan orsaka sjukdomar bland människor. Risken finns att de antibiotikaätande bakterierna ska kunna föra över sin extrema motståndskraft till de släktingar som kan göra oss sjuka, varnar forskarna.
Bland de 18 mediciner som forskarna matade bakterierna med finns både gamla antibiotika som penicillin och nyare som ciprofloxacin. Och varje antibiotika kunde ätas av åtminstone en bakterie.

(Science)