Stor brist på TBE-vaccin i hela Europa

Sjukdomen, som sprids via fästingbett, har blivit allt vanligare och kunskapen om sjukdomenhar spridit sig även i Östeuropa. Det gör att tillverkarna inte har hunnit med i tempot och att det inte finns nog med vaccin för att täcka behovet.

Smittskyddsläkare Olle Wik i Karlstad är inte orolig för Värmlands del. Här har man varit förutseende och beställt långt i förväg och man väntar just nu på en ny omgång vaccin.

Hittills är det bara i Vänerområdet i länet som man har upptäckt att smittan funnits.