hallstavik

Miljögifter kan finnas i Ensjöarna

Ensjöarna utanför Hallstavik där pappersbruket deponerat muddermassor under 60 och 70-talet kan innehålla kvicksilver.

Nu kräver Länsstyrelsen att Holmen Paper AB undersöker sjöarna för att se hur mycket miljögifter det finns i marken. Det skriver Norrtelje Tidning. Bruket har i sjöarna deponerat ungefär 1,6 miljoner kubikmeter muddermassor.