Sämre tider i Sverige enligt SHB

Strömmen av konjunkturprognoser som pekar på sämre tider fortsätter. Nu är det Handelsbankens ekonomer som justerar ner sina förväntningar. Tillväxten i BNP kommer att bli under tre procent om året till och med 2010.

I år blir tillväxten i bästa fall två procent, men justerat för skottår och helgdagar ändras siffran till 1,7 procent.

Det är tydligt att den svenska ekonomin påverkas av den internationella finansoron och av den kraftiga inbromsningen i USA, där centralbankschefen Bernake nu officiellt uttalat ordet recession inför den amerikanska kongressen.

Budskapet från Handelsbanken ligger i linje med till exempel Konjunkturinstitutets budskap i början av veckan eller med vad finansminister Anders Borg sa på torsdagen, att det kan finnas skäl för att mildra en sämre konjunktur med vissa skattesänkningar och ökade bidrag.

Konjunkturinstitutet tror på runt 30 miljarder medan finansministern inte nämner någon siffra.

Under nästa år tror Handelsbanken på ungefär samma tillväxt som i år, alltså runt eller strax över två procent. 2010 ser det dock lite ljusare ut med en tillväxt som kan närma sig tre procent.

Den öppna arbetslösheten vänta bli ganska jämt sex procent i år, men stiger till 6,6 procent under 2009. Samtidigt går inflationen ner en smula medan Riksbanken laborerar med styrräntan som gungar från 3,75 ner till tre och halv, för att hamna på 4,25 procent två år.

Christer Hillbom
christer.hillbom@sr.se