Nyköping

"Kommunen bör satsa på kollo"

Inför sommaren bör Nyköpings kommun köpa in eller själv ordna med kolloverksamhet, enligt ett medborgarförslag. Kvinnan bakom förslaget anser att det finns många barn i stan, som inte har något att göra under sommarlovet. Antingen för att deras familjer inte har råd att ta sig från Nyköping, eller för att föräldrarna jobbar.

I Stockholm finns sedan tidigare fler kolloverksamheter, något som även borde finnas i Nyköpings kommun, enligt brevskrivaren.