Stockholm

Skärpta straff för koppleri

Två män och en kvinna som dömts till fängelse för sin delaktighet i en bordellhärva i Stockholm fick idag sina straff skärpta av Svea hovrätt.

En fjärde inblandad, en kvinna, fick sin dom på två månaders fängelse fastställd. En 41-årig man som utpekats som bordelligans huvudman fick sitt straff på ett års fängelse skärpt till ett och ett halvt års fängelse för koppleri.

För de övriga inblandade, en man och en kvinna, skärptes straffet från två månaders fängelse till fyra månader respektive från två till sex månaders fängelse. Samtliga fälldes för koppleri.