PERSTORP

Nya arbetsuppgifter ingen hämnd

Den tekniska chefen i Perstorp, Christer Thomasson, avfärdar uppfattningen att den virkande sekreterarens nya arbetsuppgifter skulle vara en hämnd.

Och att arbetsuppgifterna, att kontrollmäta kommunytor, kommer just efter att sekreteraren Gail Bengtsson berättat om sin situation i radio är bara en tillfällighet.

- Efter att en annan medarbetare har fått byta arbetsuppgifter kommer sekreteraren Gail Bengtsson att få ta över dem, säger Christer Thomasson. 

Under tre år har kommunsekreteraren Gail Bengtsson inte haft något att göra på jobbet, utan fått betalt för att sitta och virka på arbetstid.

Men efter att hon berättat om sin situation fick hon plötsligt nya sysslor. Hon ska kontrollmäta samtliga gräs- och grusytor i kommunen.