Vänersborg

Åke Green talar i Vänersborg första maj

Den omstridde pingstpastorn Åke Green, känd för sina uttalanden mot homsexuella, kommer att hålla ett förstamajtal i Vänersborg.

Det är den lokala Blåbandsföreningen, som samarbetar med socialdemokraterna, som har bjudit in honom.

Bakgrunden är att Åke Green har blivit utesluten av en annan nykterhetsorgansiation, IOGT-NTO, berättar Rune Hansson är kassör i Blå Bandet:

– Vi tyckte att det var trångsynt av de att göra det, så därför välkomnar vi honom till Blåbandsrörelsen. Han är ju för nykterheten och det är det han ska tala om, inget annat.