Energi

Svårt hinna med energideklarationer av hus

Vid årsskiftet ska de så kallade energideklarationerna av alla flerfamiljshus i Sverige vara klara. Men många som sysslar med det här menar att deklarationerna inte hinner blir färdiga till dess.

– Det finns för få ackrediterade företag och för få besiktningsmän, säger Gert-Inge Mauritzsson, som jobbar med byggnadsmiljö på Anticimex Kristianstad.

En energibesiktning går till så att man kontrollerar hur mycket energi som ett hus verkligen använder. Vattenanvändning, ventilationssystem, värmesystem, isolering med mera ses över för att klargöra om det går att minska energianvändningen. Sedan lämnas förslag till fastighetsägaren på vad man kan göra för åtgärder för att sänka sin energiförbrukning.

Senast den 31 december i år ska alla hyreshus, bostadshus, uthyrningsfastigheter och alla kommunala fastigheter som t.ex. skolor vara energideklarerade av en auktoriserad firma.

Jim Fäldth är driftschef på det kommunala bostadsbolaget Kristianstadsbyggen med 9 000 lägenheter i Kristianstad. Han menar på att tidsplanen var orimlig redan när regeringsbeslutet om energideklarationen kom 2006.