uppsala

Farlig bakterie på sjukhus

En patient vårdas på Akademiska sjukhset efter att Centrallasarettet i Västerås drabbats av ett utbrott av motståndskraftiga tarmbakterier av typer VRE.

Patienten låg på sjukhuset i Västerås när denne drabbades av blodförgiftning pga den svårbehandlade bakterien. Under årets första två månader rapporterades 55 fall av VRE i Sverige, vilket kan jämföras med 53 fall för hela fjolåret.