Georadar ska undersöka Visbys jord

Nästa vecka ska Länsmuseet på Gotland låta genomföra mätningar med så kallad georadar i Visby innerstad.

På måndag ska det bli georadarundersökningar söder och norr om S:t Nicolai ruin och på tisdag ska Paviljongsplan och delar av Botaniska trädgården bli undersökta.

Ulrika Mebus som är byggnadsantikvarie hoppas att vid S:t Nicolai hitta spår från Dominikanermunkarnas tid och kring Botaniska och Paviljongsplan rester av bebyggelse.