Torskfiskare vill ha tydligare regler

Flera yrkesfiskare på västkusten tar torskransoner från sina kollegor, enligt Sveriges Fiskares Riksförbund, SFR, som vill att Fiskeriverket ska införa nya regler i Kattegatt så att man kan komma åt de fiskare som missbrukar systemet.

Yrkesfiskarna vill också få ett direkt stopp för torskfisket i Kattegatt tills man sett över hur fiskekvoterna i området ska utnyttjas.

– Några få av våra medlemmar förbryter sig mot de ransoner vi har för att hålla ett fiske året ut. Vi vill se över detta så att vi får ordning och reda inom fisket, säger Henrik Svenberg, ordförande för SFR.

Enligt Henrik Svenberg är det bara två-tre båtar som så att säga snor kollegornas ransoner av torsk i Kattegatt. Men enligt yrkesfiskarnas ordförande räcker det för att hela den svenska årskvoten på 249 ton torsk i Kattegatt kommer att vara uppfiskad inom några veckor om inget görs.

Henrik Svenberg vill nu att Fiskeriverket överväger att införa ett liknande ransonsystem som det som redan finns i Östersjön, det vill säga att det är Fiskeriverket som beslutar exakt hur mycket torsk varje båt får plocka upp.

När det gäller det 40-talet båtar som fiskar torsk i Kattegatt är det i dag yrkesfiskets eget förbund som fördelar ransonerna.

– Fiskeriverket har bemyndiganden om att besluta om både fiskestopp och fördelning av fiskemöjligheter av fiskemöjligheter över året. Så man kan besluta om ransoner och därmed lagstadga. Därmed finns det sanktionsmöjligheter om man förbryter sig, något som vi inte besitter annat än med rena ekonomiska medel i vårt förbund.

Nu vill yrkesfiskarna att Fiskeriverket direkt ska införa ett tillfälligt stopp för torskfiske i Kattegatt för att man ska kunna se över hur kvoten ska utnyttjas framöver.

Fiskeriverket ska se över frågan om tillfälligt torskfiskestopp, men verket är ytterst tveksamt till att öka byråkratiseringen genom att införa det ransonsystem som finns i Östersjön.

– Vår grundinställning är att näringen själva får sköta hushållningen av resursen. De har ett ransonsystem i dag som ska leda till att fisket kan fördelas över hela året och det rättvist mellan fiskarna. De måste i första hand själva ta hand om det, säger Johan Löwenadler Davidson, kontrollchef på Fiskeriverket.

Men uppenbarligen fungerar inte det riktigt i dag.

– Nej, det finns problem med det och skulle det visa sig att det här på något sätt får allt för negativa måste vi på något sätt agera.

Jens Möller, Göteborg
jens.moller@sr.se