Bättre miljöövervakning av Östersjön

Finska gränsövervakningen har i en offentlig upphandling valt att inleda kontraktsförhandlingar med Rymdbolaget. Affären gäller leverans av ett havsövervakningssystem till ett av finska gränsövervakningens flygplan. Flygplanen används för övervakning av havsmiljön t ex för upptäckt av oljespill i Östersjön, men också för övervakning av fartygstrafik och vid räddningsverksamhet.

Systemet, som kallas MSS 6000, kommer att installeras på finska gränsövervakningens flygplan Dornier 228.

MSS 6000, den senaste versionen av Rymdbolagets havsövervakningssystem, består av en serie sensorer som är integrerade med speciellt utvecklad mjukvara. Det ger operatören rätt information i varje situation.

Operatören kan också sända information i realtid till ledningscentral och andra enheter och MSS 6000 blir på så sätt del av övervakningsnätverket.

MSS 6000 och dess föregångare MSS 5000 har installerats i ett antal olika flygplanstyper i ett flertal länder världen över, bland annat i Sverige, Norge Polen, Portugal, Grekland, USA och Kanada.