Sörmland

Slopat apoteksmonopol oroar landstinget

Landstinget Sörmland är oroligt för vad det innebär för patienterna när Apoteksmonopolet slopas. Landstinget anser att utredarna inte tillräckligt rett ut vad det innebär för patientsäkerheten.

Landstinget anser att läkemedel inte kan likställas med andra varor på en efterfrågestyrd marknad och är därför oroligt för att tillgången inte blir likartad över hela landet.

Dessutom anser landstinget att det är fel att endast privata vårdinrättningar ska få rätt att driva och äga apotek eftersom det då blir en obalans mellan privat och offentlig vård. Landstinget anser att även landstingen ska få driva och äga apotek.