Sundsvall

Politiker vill öka säkerhet i city

Känslan av otrygghet när man promenerar runt i Sundsvalls stadskärna har ökat, i alla fall om man får tro några politiker i Sundsvall. Taxichauffören och fritidspolitikern Ronny Fröwall har lämnat in en motion med rubriken ”Öka säkerheten i stadskärnan”.