centerpartiet

Hemsebor vill ha kommunal vindkraft

Hemsecentern vill att Mästermyr, väster om Hemse, blir en vindkraftspark ägd av bland andra Gotlands kommun. Det är förslagen till centerpartiets distriktsårsmöte i helgen.

Mästermyr skulle kunna ha en vindkraftspark med plats för uppemot 30 verk och ge ungefär 175 varaktiga jobb, anser centerpartisterna. Dessutom vill hemsecentern att parken ägs gemensamt av bland andra Vattenfall och kommunen.

Men centerpartiets styrelse, som är positiv till förslaget, säger att kommunens policy än så länge är att inte ta nån aktiv part i investeringar som rör vindkraftsprojekt. Orsaken är att det finns privata exploatörer och det finns redan idag en stor intressent som vill bygga en vindkraftspark på platsen.

I en annan motion vill Lärbro-Hellvi centeravdelning att planerna på att göra naturreservat vid Fardume träsk stoppas. Det är fel att att skogsmarker som kan användas till virke och energi blir naturreservat, anser de. Avdelningen föreslår distriksstyrelsen att den ska se till att skog som inte har några högre kulturvärden blir reservat. Distriksstyrelsen håller med och föreslår att motionen går vidare till miljödepartement och länsstyrelse.

Andra motioner handlar om krångliga regler och vattentillgången på Fårö.

Björn Larsson, Väskinde, föreslås bli omvald som öns centerordförande och Ann Christin Wallin, Sanda, ny ordförande för Centerkvinnorna.