Vårdförbundet söker lösning

Just nu är samtalen inne i ett avgörande skede när det gäller vilka löner som exempelvis sjuksköterskor och barnmorskor ska ha framöver.

Under dagen har vårdförbundets styrelse suttit i samtal med medlarna för att se om det går att nå en lösning utan att det blir konflikt.

Klockan tre i eftermiddag ska medlemmarna i vårdförbundet få beskedet om det blir avtal eller konflikt framöver.

Cecilia Lind är sjuksköterska på ortopedmottagningen på länssjukhuset Ryhov i Jönköping är en av de medlemmar som skrivit på en protestlista, som uppmanat fackledningen att säga nej till medlarnas bud och ta en konflikt för högre löner.

Arbetsgivarna i Sveriges kommuner och landsting sade i söndags ja till medlarnas slutbud. Vårdförbundets styrelse ville också acceptera budet men blev överkörda av kongressen som sade nej.