Sigtuna

Arlandas utsläpp av koldioxid ökar

Gränsnivån för hur mycket koldioxid som Arlanda flygplats får släppa ut överskreds förra året med 3000 ton.

Det var 9 000 ton mer än året innan, enligt en färsk rapport från Luftfartsverket.

Till utsläppen på Arlanda räknas utsläpp från flyg, vägtransporter till och från flygplatsen samt från den egna verksamheten. Mest ökar utsläppen från vägtrafiken som är kopplad till Arlanda.

På fredagen presenterar tre socialdemokrater i Stockholm ett program med 12 punkter för att lösa problemet.

– Det vore farligt tillväxthämmande om Arlanda inte kan fortsätta utvecklas.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson måste agera snabbt för att förhindra en katastrof för både stadens och landets ekonomiska utveckling, säger Carin Jämtin, oppositionsborgarråd för socialdemokraterna i Stockholm.