Kent Ögren kritisk mot oppositionen

Beslutet i landstingsfullmäktige på torsdagen om att avveckla nio obs-platser i Haparanda väckte stort missnöje hos oppositionen som satte sig på åhörarläktaren i protest mot beslut och arbetsordning. Även landstingsrådet Kent Ögren (s) är kritisk, men mot oppositionens agerande.

Men Kent Ögren, socialdemokratiskt landstingsråd tycker att beslutet om obs-platserna var bra, och riktar kritik mot oppositionen som valde att inte vara med i beslutsfattandet.

- Jag tycker att det är skamligt att de politiska företrädarna i oppositionen väljer att inte vara med och fatta ett beslut i den här frågan, säger Kent Ögren och tycker att de hanterar demokratin konstigt.

Oppositionen anser att underlaget inte kommit i tid något som Kent Ögren tillbakavisar.

- Informationen har skickats ut i tid, och det är upp till varje gruppledare att se till att alla får det material som de behöver.

Oppositionen kommer nu att överklaga beslutet till Länsrätten.

Ellika Nilsson, SR Norrbotten