Kronoberg

Landstingets ekonomi har försämrats ytterligare

Landstinget Kronoberg senaste ekonomiska prognos visar att ekonomin har försämrats ytterligare. Det senaste resultat för februari månad visar på minus 25,6 miljoner kronor.

Resultatet är en försämring med tre miljoner sedan månaden dessförinnan.

En ny skatteprognos och oron på aktiemarknaden pekas ut som de främsta orsakerna till försämringen.