Västernorrland

Snart fler tandvårdsspecialister

Nu erbjuder folktandvården alla allmäntandläkare i Västernorrland möjligheten att vidareutbilda sig till specialister. Detta eftersom det finns en brist på specialister både i länet och i landet som helhet.

Enligt tandvårdsdirektör Bo-Göran Danielsson har specialisttandvården idag inte den nivå som önskas och man måste just nu samarbeta med andra landsting för att kunna möta vårdbehovet. I nuläget är fyra stycken från folktandvården i Västernorrland i pågående specialistutbildning och ytterligare två planeras börja under 2008.