Små turistföretag ska bli bättre

Turistbranschen växer i Dalarna och antalet arbetstillfällen inom sektorn ökar fortfarande. Men samtidigt ökar konkurrensen. För att hjälpa företag i Dalarna att stå starkare genomförs nu pilotprojektet Kurbits.

Petra Lindberg leder projektet Kurbits som ska hjälpa företag inom turismbranschen i Siljansregionen att bli bättre.

– Vi tänker att alla ska bli 10 procent bättre på något område in om sitt företag, säger hon.

– Det skulle betyda mycket för företaget men också för hela besöksnäringen i Dalarna.

Bakom Kurbits står bland annat Region Siljan och Region Dalarna.

Marknadsföring och marknadsplaner tillhör det som kursdeltagarna får tips om hur de ska göra.

Stefan Larsson hoppade för tre år sedan av jobbet som köksmästare i Mora och är nu fiskeansvarig inom Älvdalens fiskecenter.

– Det finns stora möjligheter för oss att utveckla företaget. Vi är ganska ensamma i vår nisch inom regionen, säger Stefan Larsson.

Han hoppas att Kurbitsprojektet ska hjälpa Älvdalens fiskecenter att bli större och kunna ge fler arbetstillfällen på orten.