Strandade förhandlingar till sjöss

Förhandlingarna mellan sjöbefäls-organisationerna Fartygsbefälsföreningen och Sjöbefälsföreningen, och Sjöfartens Arbetsgivareförbund har strandat.

Fackförbunden har inte kunnat acceptera det lönebud som arbetsgivarna lagt. Dessutom anser man att arbetsgivaren velat göra flera försämringar i de allmänna anställningsvillkoren.

Organisationerna säger därmed upp de nu gällande kollektivavtalet.