Landstinget

Landstinget krävs på skadestånd

Vårdförbundet kräver skadestånd av landstinget, eftersom de anser att landstinget brutit mot medbestämmandelagen när de beslutade om att överlåta Forserums vårdcentral på entreprenad.

Landstinget tog beslut om entreprenören den 14 mars, men först den 19 mars, alltså fem dagar senare, kallades fackförbundet till förhandling.

Nu kräver alltså facket skadestånd och att landstinget skaffar bättre rutiner för samverkan när verksamheter ska överlåtas.