Prioritera Bottniska korridoren

Bottniska korridoren, där Norrbotniabanan och Haparandabanan ingår, är av avgörande betydelse för tillväxten i vår region. Den är också strategiskt viktig för att säkra råvaruförsörjningen i Europa samt för att uppnå EU:s klimatmål. Det skriver landshövding Per-Ola Eriksson samt övriga fyra landshövdingar och ledande företrädare för Norrland i en skrivelse till regeringen. I skrivelsen betonas vikten av att regeringen trycker på för att satsningar på Bottniska korridoren kan erhålla EU-stöd.

Bottniska korridoren är en viktig länk i Europas godstransportsystem. Den binder samman det naturresursrika norra Europa med de befolkningstäta marknaderna i Mellaneuropa.

Bottniska korridoren är dessutom den länk som saknas i systemet för att sammanbinda de EU-prioriterade stråken Northern Axis och Nordiska triangeln i Sverige och Finland.

Bottniska korridoren består på svensk sida av Haparandabanan, Norrbotniabanan, Botniabanan, Ådalsbanan, Ostkustbanan, Godsstråket genom Bergslagen samt Norra Stambanan och Stambanan genom Övre Norrland.

Om skrivelsen från Norrlandsföreträdarna får gehör innebär det att EU kommer att delfinansiera, förutom Norrbotniabanan, även Ådalsbanan och Ostkustbanan.