Sundsvall

Vårdtvist

Sundsvalls kommun vill att Regeringsrätten ska upphäva länsrättens beslut att låta en alkoholist med psykiska besvär få sex månaders behandling vid Höga Kusten Vård och Omsorg i Härnösandstrakten. Kommunen anser att den vård som erbjuds inom kommunen är tillräcklig, men kammarrätten tog inte upp ärendet för prövning.