Sundsvall

Mer olja hittad

Ett nytt område med olja har påträffats efter ett tips från allmänheten.

Oljan ligger på en sträcka av ungefär en kilometer - längs med kusten utanför Petersvik.
Stefan Näslund på miljökontoret i Sundsvall säger att oljan troligtvis kommer från samma utsläpp som nu bekämpats i snart 2 veckor. Saneringsarbetet påbörjades under fredagen genom handskrapning och torkning. Arbetet fortsätter på måndag.

Allmänheten uppmanas att lämna in tips om man misstänker oljepåslag på fler ställen!