Skåne

Neddraget presstödet hot mot journalistiken

Skånska Dagbladet riskerar att bli av med stora delar av sitt presstöd. Regeringen presenterade på fredagen ett förslag som innebär att stödet till Skånska Dagbladet minskar med nästan 50 miljoner kronor.

Dagens presstödsform har funnits sedan 70-talet och innebär att den svenska staten varje år betalar ut ungefär en halv miljard kronor till svenska tidningsföretag. Det gör man för att stödja mindre tidningar som konkurrerar med stora tidningar i samma stad.

För Skånska Dagbladets chefredaktör är det viktigt att tidningen behåller sitt presstöd. Annars blir den lokala bevakningen lidande.

- I de tre mellanskånska kommunerna är det bara vi som bedriver någon journalistisk verksamhet. Man vet också att när det bara blir en aktör kvar så drar den ned på resurserna, säger Jan Johansson.

Men presstödet har många gånger varit uppe till debatt. EU-kommissionen tycker bland annat att Sveriges presstöd riskerar att snedvrida konkurrensen. Regeringen har nu tagit fram ett nytt förslag som innebär att man ska minska stödet till max 17 miljoner. Med dagens presstöd får Skånska Dagbladet 65 miljoner kronor.

- Det kommer inte som en överraskning, men så här skarpt läge har det inte varit tidigare, säger Jakob Hidén, ordförande för den fackliga klubben på Skånska Dagbladet. 

Riksdagen ska fatta beslut i frågan i höst, och ändringarna träder i såna fall i kraft januari 2009.