Hälften av kvinnliga cheferna i dagspress diskriminerade

Medienyheter 080405

Trots att en majoritet av journalisterna i dag är kvinnor, är den manliga dominansen på chefsposterna total i dagspressvärlden. Det skriver Tidningsutgivarnas tidskrift Medievärlden, som gjort en enkät som visar att nästan hälften av kvinnliga chefer i dagspress upplever att de blivit könsdiskriminerade, nedvärderade i egenskap av kvinnor eller fått sexistiska kommentarer.