Regeringen: SvD:s presstöd sänks drastiskt…

Medienyheter 080405

Nu har regeringen satt ned foten: det särskilt höga presstödet till Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet sänks drastiskt. På fem år ska det gå från 65 miljoner till 17 miljoner per år. Samtidigt höjs stödet till ett antal mindre tidningar.