Stockholm

Besparingar i Skarpnäck upprör

Korttidsboendet Hemmet för gamla i Skarpnäck kommer att läggas ner och hemtjänsten har fått besparingskrav på över tre procent. Det har stadsdelsnämnden Skarpnäck beslutat. Oppositionen upprörd över besparingarna.

– Jag tycker det är idiotiskt. Det är alltså 32 miljoner som ska tas i år på äldreomsorgen. Det är tio procent, säger Monika Lindh, socialdemokratisk gruppledare i stadsdelsnämnden.

Förutom besparingarna inom hemtjänsten och nedlägningen av kortidsboendet lägger statsdelsnämnden ner rehabiliteringsverksamheten för äldre personer som till exempel legat på sjukhus.

Stadsdelsnämnden har också enligt socialdemokraterna bestämt att den tid som hemtjänsten använder sig av för att till exempel duscha en äldre person ska bli kortare.

Totalt handlar det om besparingar på 11 miljoner kronor enligt Monika Lindh.

Stadsdelsnämnden har ett underskott på 47 miljoner kronor och det här är bara den första delen av besparingar.

– Det är förskolan, äldreomsorgen, det är handikappomsorgen och det är socialbidragen. Det innebär att det är både barn, gamla och funktionshindrade som får stå för notan, säger Monika Lindh.

Socialdemokraterna tycker att underskottet beror på att den borgerliga majoriteten lagt för lite pengar i budgeten för omsorgen.

Men det håller inte Billy Östh, moderat ordförande i stadsdelsnämnden, med om.

– Vi har gjort en massa överskridanden, det har varit dålig koll på ekonomifunktionen inom förvaltningen, villket förvaltningen skriver om mycket klart. Vi gör av med mer pengar, det har inte skötts på rätt sätt. Nu måste vi komma ner till en ekonomi i balans.

Hur kommer de här besparingarna att påverka hemtjänsten i Skarpnäck?

– Vi minskar ersättningsnivåerna med 3,2 procent till samma nivå som det är i Enskede-Årsta just nu, och jag tror ingen påstår att det är någon större misär inom hemtjänsten i Enskede-Årsta.

Peter Johansson
peter.johansson@sr.se