Kramfors

Hälsovådlig skolmatsal

Matsalen vid Kramforsskolan är i så dåligt skick att det behöver byggas en ny. Men trots att bygget är högt prioriterat så vet ingen ännu idag när det finns pengar att börja bygga.

När dom över 300 skolbarnen ska äta lunch så måste dom först gå över en trafikerad väg. Matsalen och köket är i dåligt skick, och källaren så full med mögel att ingen får vistas där.

Ulla Öhman
Ulla.ohman@sr.se