Sänkta flygersättningar

Skyways Express och Barents Airlink/Nordkalottflyg drabbas båda av vite av statliga Rikstrafiken. Skyways Express uppfyllde inte avtalet fullt ut för flygtrafiken på linjen Arvidsjaur-Arlanda. Drygt 1 200 färre sittplatser erbjöds trafikanterna och Rikstrafiken minskar därför ersättningen med 188 000 kronor för 2007.

Sänkningen av ersättningen innebär att bolaget får 828 000 kronor för att trafikera linjen.

Barents Airlink/Nordkalottflyg ställde in elva turer på linjen Pajala-Luleå och får en minskad ersättning med 74 000 kronor för 2007, vilket innebär att bolaget får 564 000 kronor för att trafikera linjen.