Linköping

Protester mot bygge i park

Hyresgäster i Tannefors i Linköping protesterar mot kommunens planer på att bygga seniorbostäder i Kungsbergsparken i den centrala stadsdelen Tannefors. Idag lämnade de in 350 namnunderskrifter till kommunen.

Idag lämnade representanter från tre olika hyresgästföreningar i Tannefors i Linköping in drygt 350 namnunderskrifter. Det här i protest mot att kommunen ska se över möjligheterna att bygga seniorbostäder Kungsbergsparken.

Grönområden riskerar försvinna
Agneta Kullberg från Klubbans bostadsrättsförening menar att det är viktigt att bevara de grönområden som finns.
– Om man inte försvarar de gröna ytor som finns, så kommer de sakta men säkert att försvinna. Det är också den utveckling som Statistiska centralbyrån ser i Sveriges tätorter.
Muharrem Demirok är ordförande i teknik och samhällsbyggnandsnämnen i Linköping och han tog i dag emot protestlistorna. Och han är noga med att poängtera att det man nu ska pröva om förutsättningarna finns för att bygga i Kungsbergsparken, och att det inte alls är säkert att det blit någon byggnation framöver.

Byggnation nödvändigt
Rent generellt så är byggnation av grönområden nödvändigt i Linköping säger Muharrem Demirok
– Linköping idag är en väldigt utspridd stad, och det innebär att vi har väldigt mycket biltrafik och väldigt lite kollektivtrafik i jämförelse med liknande städer. Om man förtätar en stad får man ett större underlag för gång och cykeltrafik, och ett mindre för korta bilresor.

Anton Frank
anton.frank@sr.se