Klart för dubbelspåret

Idag gav regeringen klartecken för start av järnvägsutbyggnaden mellan Mjöbly och Motala.

I maj börjar Banverket bygga.

Det ska bli ett andra spår på den två mil långa sträckan mellan Mjölby och Norrsten.

Dubbelspårets andra etapp, ända fram till Motala, är fortfarande på planeringsstadiet.

Dubbelspåret är främst tänkt att öka godstrafiken genom Östergötland och upp genom Bergslagen men kommer även att ge plats för pendeltåg mellan Motala och Mjölby.