Sörmland

Storregioner splittrar makten

Politiker på olika nivåer från hela Mälardalen träffades på fredagen i Uppsala för att diskutera den framtida regionindelningen i området. En grundläggande fråga som var uppe på mötet är om politikerna gemensamt ska arbeta för en gemensam direktvald Stockholm-Mälardalsregion, eller om de ska verka för samarbete baserat på indirekt valda organ.

Enligt Lotta Finstorp, moderat landstingsråd i Sörmland, som var med på mötet, så togs inga beslut i frågan. Ärendet ska istället utredas vidare i en grupp med företrädare från alla län runt Mälaren.

Frågan splittrar offentliga makthavare i Mälardalen. I Sörmland är de flesta ledande politiker för en gemensam Mälardalsgregion med Stockholm, medan bland andra den borgerliga alliansen i Stockholms kommun är emot. Från landstinget var också det socialdemokratiska oppositionsrådet Jörgen Danielsson och folkpartiets Anders Bjurström med.