Skaraborg

Ambulanser flyttas från öst till väst

I östra Skaraborg kan tre dygnsambulanser komma att tas bort. Istället ska ambulanserna i västra Skaraborg förstärkas.
- I dag finns en snedfördelning av ambulanserna i Skaraborg där områdena inte täcks upp efter behov, säger Elisabeth Hellström, verksamhetschef för ambulanssjukvården.

Det nya förslaget innebär att ambulanserna i Skaraborg omfördelas. Tre dygnsambulanser i östra Skaraborg -  en i Mariestad, en i Mölltorp och en i Falköping - tas ur tjänst nattetid.

Istället förstärks Skara och Lidköping med ambulanser nattetid och Vara får en ambulans i tjänst under kvällstid.

Båda hälso- och sjukvårdsnämderna i Skaraborg anser att förslaget innebär en förbättring.