Friande dom i tingsrätten mot familj

Fem personer i Motala har friats från anklagelsen att ha misshandlat en familjemedlem under ett års tid.

Åklagaren hävdade att flickan, som är i 15-årsåldern, fått ta emot slag och sparkar av sina syskon och föräldrar.

Tingsrätten finner att två syskon utsatt flickan för viss misshandel men att det inte når upp till den grad som måste till för att fällas för brott.

Övriga i familjen frias också, bland annat med motveringen att de påstådda brotten är för ospecifierade.