Maud Olofsson besöker länet

Företagande stod på dagordningen när näringsminister Maud Olofsson besökte länet på fredagen. Under en lunch med ett 40-tal företagare i Kristinehamn, pratade hon om hur det ska bli enklare och roligare att vara företagare. Men Maud Olofsson var också där för att få inspiration från det lokala näringslivet.