sandviken

Kommunen köper ut anställd

En anställd inom äldreomsorgen i Sandviken som kränkte en åldring köps nu ut av kommunen. Kvinnan får 14 månadslöner som avgångsvederlag. Sandvikens kommuns personalchef Maria Östgren-Forsberg säger att det ofta inte finns några andra alternativ i sådana här lägen.

Sandvikens personalchef kan inte uttala sig om det nu aktuella fallet, där en anställd inom omsorgen kallat en vårdtagare för fler kränkande tillmälen - en händelse som ledde till en Lex Sarahanmälan.

Men allmänt säger hon att det är svårt att avskeda en anställd.

Alternativen kan vara omplacering eller en frivillig uppgörelse, som i det här ärendet. Där den anställde får 14 månadslöner för att sluta.

Eller så kommer man fram till en frivillig uppgörelse. Kommuen köper ut den anställde med ett antal månadslöner.

Personalchefen i Sandviken menar alltså att det inte alltid är så lätt att avskeda en anställd som föranlett en Lex Sarah-anmälan, alltså en anmälan om övergrepp inom äldre och handikappomsorgen.

Omplaceringar är inte heller alltid ett alternativ, menar Maria Östgren-Forsberg. För har en anställd visat ett olämpligt beteende inom omsorg finns inte mycket att omplacera till, enligt henne.