Revisorskritik efter dyrt skolbygge

Karlstad kommun får skarp kritik av sina revisorer för hanteringen av ombyggnationen av Nyeds skola. Investeringen har blivit mycket dyrare än beräknat, något som revisorerna skyller på en ofullständig utredning och misstag i projekteringen.

Dokumenteringen av projektet får också kritik för att vara bristfällig. Samtidigt berömmer revisorerna ombyggnaden av Vålbergs skola, som blev billigare än beräknat.