Biverkning av psoriasisläkemedel anmäls

En patient i Karlstad med svår psoriasis fick svår andnöd när han fick läkemedlet Metoject. Efter behandling med syrgas avklingade besvären, men återkom sedan. Patientens läkare har nu anmält biverkningen av läkemedlet till Läkemedelsverket.