Emmaboda

Polsk tandläkare kritiseras för felbehandlingar

Den polska tandklinikchefen i Emmaboda ställde fel diagnoser och behandlade med mediciner som inte var godkända i Sverige. Nu kritiseras hon av Socialstyrelsen som vill att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd beslutar om att ge henne tre års prövotid, alternativt diciplinpåföljd.

Tandläkaren var delägare och klinikchef för den så kallade lågpriskliniken Pacore Dental Clinic i Emmaboda där hon slutade i januari i år efter konflikter med sin kompanjon.

Socialstyrelsen skriver i sitt beslut att det vid en granskning visat sig att tandläkaren varken har ställt rätt diagnos eller gjort rätt behandling och att hon även har använt sig av läkemedel som inte är godkända i Sverige.

Patientjournalerna avslöjade
Socialstyrelsen som främst använt sig av patientjournaler, skriver att de fel som tandläkaren begått i sin yrkesutövning inte kan betraktas som vare sig ringa eller ursäktliga. Och att omfattningen av begångna fel vittnar dessutom om en påtaglig oskicklighet i yrkesutövningen och att det varit till men för patientsäkerheten.

Varning menar man framstår därför inte som en tillräcklig åtgärd. Nu lämnar man över ärendet till Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd för beslut.

Socialstyrelsen anser att prövotid är påkallad eftersom man vill kunna utöva särskild tillsyn om kvinnan etablerar ny verksamhet av samma modell på annan ort. Tandläkaren befinner sig just nu i Polen.