arlanda

Större koldioxidutsläpp än tillåtet

Gränsnivån för hur mycket koldioxid som Arlanda flygplats får släppa ut överskreds förra året med 3000 ton. Det var 9000 ton mer än året innan, enligt en färsk rapport från Luftfartsverket.

Till utsläppen på Arlanda räknas utsläpp från flyg, vägtransporter till och från flygplatsen samt från den egna verksamheten. Mest ökar utsläppen från vägtrafiken som är kopplad till Arlanda.