Unik silverskatt funnen i Uppland

En unik skatt från vikingatiden har påträffats i Uppland. Arkeologer har grävt fram 472 arabiska mynt i ett fynd som kan vara ett av de äldsta i landet.

– Vi hade i princip bara börjat gräva och så hittade vi ett litet mynt och så såg vi ganska snart att det var ett arabiskt mynt och inte en gammal femöring eller så som vi fört trodde utan det var verkligen ett arabiskt mynt, säger Louise Evanni, arkeolog vid Riksantikvarieämbetet.

Hur kändes det då?

– Ja, det blev ju lite förbryllande för vi förväntade oss inte den typen av fynd eftersom graven är mycket äldre, säger Louise Evanni.

Det var här i Steningehöjden i Sundveda vid Arlanda i Stockholm som arkeologer inför bygget av ett nytt bostadsområde tittade till en grav från järnåldern i början av veckan. Då upptäckte man de här mynten som uppskattas komma från tiden 500 - 840 efter Kristus.

Louise Evanni, vad är det som gör det här fyndet så unikt?

– Ja, det är ju väldigt många år sedan man hittade ett skattfynd av den här storleksordningen. Det är på 1800-talet. 1827 hittade man en skatt från samma tidsperiod som är jämförbart stor. Så det är verkligen inte varje dag vi får göra det.

Silverskatter har man ju hittat på exempelvis Gotland tidigare?

– Ja, där finns de ju. Där hittar man silverskatter i princip varje år. Men här på fastlandet och i Uppland är det väldigt sällan man gör det, säger Louise Evanni.

Marcus Eriksson
marcus.eriksson@sr.se