Norrbotten berörs inte av vårdkonflikt

Norrbotten berörs inte i första skedet av det konfliktvarsel som Vårdförbundet la fram på fredagen.