gotlandstrafiken

Staten kan starta nytt rederi

Ett nytt statligt rederi från 2015 som ska sköta färjetrafiken till och från Gotland. Det var ett av alternativen som presenterades av Rikstrafikens utredare Sara Lindkvist och utredningschef Hans Wreber som träffade trafikantrådet på Gotland.

Sara Lindqvist som är utredare på Rikstrafiken säger att de huvudsakliga alternativen för Gotlandstrafiken från nästa period som inleds 2015 är fyra.

Antingen att trafiken drivs kommersiellt.

Eller att trafiken drivs som i dag med upphandling och anbudbudsförfarande och konkurrens.

Eller att staten tillhandahåller tonnaget, färjorna, genom att genom att upphandla driften och underhållet.

Eller, om inget av de alternativen fungerar, att staten startar ett rederi som får driva trafiken.

Men ett rent kommersiellt alternativt är inte troligt, enligt Sara Lindqvist, eftersom det skulle innebära att det inte blev någon vintertrafik.